Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім

Прошу дати роз'яснення механізму розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками підприємства, які перебувають у відрядженні за кордоном (США), в тому числі при прямуванні та поверненні з відрядження. А саме, як зазначено в Порядку № 337, що випадок розслідує управління Держпраці того регіону де він стався – то який підрозділ Держпраці створює комісію у разі випадку, що стався за кордоном?

На запитання відповідає
Федоренко Микола Дмитрович,
експерт з питань охорони праці

Розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (п. 2 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок).

Нещасний випадок, що стався з громадянином України, іноземцем та особою без громадянства, що входять до складу екіпажу (бригади) транспортного засобу (автомобіля, поїзда, літака, морського та річкового судна тощо) України під час перебування за кордоном (у портах, аеропортах, доках, на станціях, судноремонтних заводах, у майстернях тощо), розслідується відповідно до Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (п. 20 Порядку).

У разі настання нещасного випадку в закордонній дипломатичній установі України керівником цієї установи або особою, яка виконує його обов’язки, утворюється комісія, про що повідомляється Міністерство закордонних справ України, яке інформує про нещасний випадок органи, визначені цим Порядком (п. 21 Порядку). Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками, які згідно з трудовим договором працюють у дипломатичних представництвах, консульських установах іноземних держав в Україні, а також представництвах міжнародних організацій в Україні, здійснюються відповідно до законодавства з урахуванням привілеїв та імунітетів, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. На посадових осіб дипломатичної служби України поширюється дія Закону України «Про дипломатичну службу».

Перелік випадків, що підлягає спеціальному розслідуванню, визначає п. 10 Порядку.

Коментар експерта

Під час розслідування нещасних випадків, що стались із працівниками за кордоном, необхідно користуватись запитами до Міністерства іноземних справ України для отримання необхідних для розслідування матеріалів.