Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
Останні новини
19.07.2021
Електронний документообіг з охорони праці: проєкт порядку знову доопрацювали

На сайті СПО об’єднань профспілок України повторно розміщено проєкт наказу Мінекономіки „Про затвердження Порядку впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці”.

Вперше його було опубліковано у лютому 2021 року. А перше доопрацювання відбулося у квітні.

За проєктом, цей Порядок буде обов’язковим для всіх роботодавців, які шляхом видання відповідного наказу прийняли рішення щодо впровадження електронного документообігу документів, створення та використання яких передбачено  нормативно-правовими актами з охорони праці (далі –  НПАОП).

Одночасно з прийняттям цього рішення роботодавець зобов’язаний затвердити:

  • перелік документів, ведення яких передбачається у електронній формі (далі – Перелік);
  • порядок створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення документів, зазначених у Переліку.


У разі прийняття рішення про організацію електронного документообігу документів, створення та використання яких передбачено НПАОП, роботодавець зобов’язаний забезпечити:

  • строк зберігання електронних документів у сфері охорони праці, не менший від строку, встановленого для відповідних документів, визначених НПАОП, у тому числі шляхом використання електронних підписів у форматі, придатному для тривалого архівного зберігання;
  • можливість вільного ознайомлення працівників з документами, якщо така можливість передбачена НПАОП;
  • надання посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці та його територіальних органів у передбачених законодавством випадках примірників електронних документів, які відповідають вимогам до форматів даних електронного документообігу, встановлених законодавством.


У випадках, коли відносно документів, віднесених до Переліку, НПАОП або визначеної ними форми документу передбачено проставлення особистого підпису визначеної НПАОП особи,  накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такої особи.

Згідно з проєктом цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Джерело: Федерація профспілок України