Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім

З якого часу були встановлені вимоги щодо наявності паспортів на промислові стелажі? Що робити, якщо паспорти відсутні?

На запитання відповідає
Федоренко Микола Дмитрович,
експерт з питань охорони праці

Раніше діяли Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.05.96 № 78 та ГОСТ 16140-77 «Стелажі збірно-розбірні. Технічні умови», де визначались конкретні вимоги до експлуатації стелажів. Зокрема, «кожний стелаж повинен мати паспорт, інструкцію з монтажу та експлуатації і відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи»» (п. 4.2 ГОСТ 16140-77 «Стелажі збірно-розбірні. Технічні умови»). На сьогодні вимоги цих нормативних документів не є чинними в Україні.

Сьогодні вимоги щодо безпечної експлуатації стелажів визначають НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» та Правила пожежної безпеки України, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417. На жаль, відсутній окремий нормативний документ, який конкретизував би вимоги до експлуатації стелажів, тобто питання, пов'язані з експлуатацією стелажів, повинні вирішуватись керівником підприємства на підставі наявної експлуатаційної документації стелажних систем. Державні стандарти, зокрема, ДСТУ EN 15635:2015 «Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського устатковання», на підставі статті 23 Закону України «Про стандартизацію» мають рекомендаційних характер.

На підставі зазначених вище чинних нормативних документів можна сформулювати такі базові вимоги при експлуатації стелажів на підприємстві:

  1. Наказом роботодавця призначити відповідальну особу за технічний стан стелажів;
  2. Забезпечити наявність на стелажах для зберігання тарно-штучних вантажів табличок із зазначенням номера стелажа і вантажопідйомності осередку;
  3. Наказом роботодавця затвердити графік огляду стелажів відповідальною особою (періодичність оглядів визначається відповідно до експлуатаційної документації);
  4. Відповідальному за технічний стан стелажів необхідно завести журнал огляду стелажів у вільній формі і вести його з періодичністю, зазначеною у затвердженому роботодавцем графіку.

Коментар експерта

Вимог щодо обов’язкової наявності паспорта стелажної системи чинним законодавством не передбачено. Передбачено паспорти на підіймально-транспортні механізми (зокрема, п. 2 глави 4 розділу ІІ НПАОП 0.00-1.75-15), хоча Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013  № 62, не передбачає наявність паспорта на таке обладнання.

Паспорти технічного стану на стелажні конструкції можуть використовуватись за аналогією з будівлями і спорудами та їх елементами як одним із можливих шляхів забезпечення належного рівня безпеки при експлуатації стелажних конструкцій.