Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім

Як допустити працівника до виконання робіт підвищеної небезпеки в разі його відмови від обробки персональних даних при проходженні психофізіологічної експертизи (ПФЕ не пройдено через відмову)?

На запитання відповідає
Федоренко Микола Дмитрович,
експерт з питань охорони праці

Обробка персональних даних відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних, а також без такої згоди у випадках, визначених законом (так, зокрема, Податковий кодекс України передбачає ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків). При цьому частини 3, 5 ст. 11 цього закону передбачає й інші підстави для обробки персональних даних (окрім згоди особи та вказівки закону), як-от «укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних» та «необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом».

Коментар експерта

На сьогодні відсутній будь-який підзаконний нормативний документ, який регулював би порядок проведення психофізіологічної експертизи, зокрема, й відсутній перелік робіт підвищеної небезпеки, який потребує наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Слід зазначити, що існує Інструкція про проведення обов’язкових попередніх і періодичних психіатричних оглядів, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.2002 № 12, яка визначає порядок психіатричних оглядів громадян з метою встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров'я, для вирішення питання про наявність або відсутність у неї психіатричних протипоказань. За результатами психіатричного огляду видається Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за встановленою формою (додаток 3).