Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
18.01.2024
Організація проведення медичних оглядів працівників
Федоренко Микола Дмитрович,
експерт з питань охорони праці

Порядок проведення медичних оглядів визначено в:

 

Медичні огляди проводять відповідні заклади охорони здоров’я, фахівці яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника.

Довідка

За час проходження медичного огляду за працівниками підприємств зберігають місце роботи (посаду) і середній заробіток.

 

Обов’язок роботодавця 

Роботодавець наказом призначає посадову особу, відповідальну за організацію медогляду працівників підприємства. 

Щорічно за заявою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи, представника гігієни праці Державної служби з питань праці (далі—Держпраці) визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою додатка 1 до Порядку № 246. На підставі цього Акта роботодавець складає протягом місяця й узгоджує у Держпраці поіменні Списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою додатка 2 до Порядку № 246.

Коментар експерта

Заяву подають на ім'я начальника територіального управління з питань праці Держпраці щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду на наступний рік.

До заяви додають:

  • штатний розклад (витяг);
  • дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості й небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Довідка

Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення позачергових медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

 

Періодичність проведення медичних оглядів

Періодичність проведення медичних оглядів визначається з урахуванням конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, а також:

  • додатка 4 «Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників» до Порядку № 246 (містить 6 категорій факторів);
  • додатка 5 «Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників» до Порядку № 246 (містить 10 видів робіт). 

Довідка

У додатку 6 до Порядку № 246 уміщено 22 загальні медичні протипоказання до роботи зі шкідливими та небезпечними чинниками виробничого середовища і трудового процесу. 

Коментар експерта

Державна служба України з питань праці здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, зокрема нагляд (контроль) за наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників і забезпечує складення санітарно-гігієнічних умов праці для подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці. Нині погодження Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою додатка 1 до Порядку № 246, належить до компетенції відділу гігієни праці Держпраці.

Довідка

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть із метою врахування особливостей галузі розробляти за узгодженням із МОЗ України галузеві нормативні акти щодо проведення медичних оглядів працівників конкретних категорій.

Оформлення медичних книжок

За результатами профілактичного медичного огляду медичний заклад оформлює Особисту медичну книжку (санітарну книжку) (в одному примірнику). Дату проведення наступного профілактичного медичного огляду зазначають в Особистій медичній книжці. Такий документ зберігається у працівника.

Довідка

Форма Особистої медичної книжки (форма первинної облікової документації № 1-ОМК) затверджена наказом МОЗ України від 21.02.2013 № 150.

Дублікат форми № 1-ОМК може видаватися медичним закладом протягом строку її дії за зверненням працівника без проведення додаткового медичного огляду.