Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
18.05.2021
Управління ризиками відповідно до стандарту ISO 31000:2018
Галина Роголь,
директор центру сертифікації систем менеджменту AFNOR Ukraine (ТОВ "Новатор Інтернешнл Україна" групи компаній "Новатор")

Організації, незалежно від їхнього типу і розміру, повсякчас мають справу із зовнішніми й внутрішніми чинниками впливу, які породжують невизначеність щодо того, чи досягли вони своїх цілей.

Ризик-менеджмент дає можливість організаціям визначати стратегію, досягати мети та приймати обґрунтовані рішення, оскільки він є частиною управління і суттєво впливає на те, як здійснюється управління організацією на всіх рівнях.

Важливо

Ризик-менеджмент сприяє вдосконаленню систем управління.

Практики управління ризиками, що використовувалися до недавнього часу, стали вже неактуальними для вирішення сучасних завдань і протидії загрозам. З цією метою Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) переглянула стандарт ISO 31000 «Управління ризиками. Керівні принципи» і опублікувала нову версію – ISO 31000:2018.

 

Оновлена версія відомого стандарту

В оновленому документі – ISO 31000:2018 «Менеджмент ризиків. Принципи й керівні вказівки» – висвітлено принципи управління ризиками для поліпшення планування і прийняття ефективних рішень.

Метою перегляду стандарту було зробити його більш доступним для розуміння усіма зацікавленими сторонами.

Зміни, внесені в нову редакцію стандарту ISO 31000

  • переглянуто принципи управління ризиками, які є ключовими критеріями успіху у сфері ризик-менеджменту;
  • зосереджено увагу на використанні лідерських якостей керівників вищої ланки, які повинні забезпечувати інтеграцію управління ризиками в усі організаційні заходи;
  • ґрунтовно розглянуто ітеративний характер управління ризиками, враховано новий досвід, знання і результати аналізу, що використовувалися для перегляду елементів процесу ризик-менеджменту, дій і контролю на кожному етапі процесу;
  • проведено впорядкування контенту з більшою орієнтацією на підтримку моделі відкритих систем, які мають регулярний зворотний зв’язок із зовнішнім середовищем для задоволення безлічі потреб і формування кореляцій.

 

Ризик-менеджмент заснований на принципах, структурі й процесі, описаних у стандарті ISO 31000:2018 (рисунок 1).

Рисунок 1

Основні компоненти ризик-менеджменту

пео

Коментар експерта

Джейсон Браун – голова технічного комітету ISO/TC 262 «Менеджмент ризику», який займався розробленням стандарту, зазначає: «У переглянутій версії ISO 31000 основна увага приділяється інтеграції в організацію, а також ролі лідерів і сфері їхньої відповідальності. Діяльності фахівців з управління ризиками часто приділяється недостатньо уваги в системі організаційного управління, такий акцент допоможе їм продемонструвати, що управління ризиками є невіддільною частиною бізнесу».

Кожний розділ стандарту було переглянуто і спрощено формулювання для полегшення розуміння й забезпечення доступності для всіх зацікавлених сторін.

У версії 2018 року увагу приділено передусім створенню та захисту цінностей як ключовому компоненту управління ризиками, а також особливостям інших суміжних принципів (таких як постійне вдосконалення, залучення зацікавлених сторін), спрямованих на організацію і врахування людських і культурних чинників.

Головна мета стандарту – допомогти організаціям у досягненні успіху в довгостроковій перспективі з урахуванням всіх зацікавлених сторін, забезпечуючи належні практики управління ризиками.

Важливо

Некваліфіковане управління ризиками веде до провалу.

 

Джерело: Система управління якістю: розробка, впровадження, сертифікація, поліпшення, №1 (оновлення) / квітень / 2021.