Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 при реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці потрібно зазначати номер і дату висновку за результатами проведеного аудиту. Згідно зі стандартом ISO 19011:2018 аудити діляться на 3 рівні: аудит першої сторони (внутрішній аудит, який проводиться власними силами підприємства); аудит другої сторони, який проводить зацікавлена особа (наприклад, контрагент при укладенні договору або тендерний комітет); аудит третьої сторони (проводить акредитована особа, яка володіє відповідними знаннями, уміннями та навичками, пройшла відповідне навчання та перевірку знань, що підтверджується сертифікатом). Чи можна при реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці використовувати аудит першої сторони?

На запитання відповідає
Федоренко Микола Дмитрович,
експерт з питань охорони праці