Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім

Особою, відповідальною за стан охорони праці на підприємстві, являється роботодавець згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці». В законодавстві та нормативно-правових актах з охорони праці такого поняття як «відповідальна особа за охорону праці» взагалі немає. Інженер з охорони праці, начальник відділу з охорони праці, спеціаліст з охорони праці і т. д. являються фахівцями з охорони праці.

На запитання відповідає
Федоренко Микола Дмитрович,
експерт з питань охорони праці

Останньою редакцією проєкту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» передбачено поняття «уповноважений з безпеки та здоров’я працівників – визначений роботодавцем компетентний працівник або структурний підрозділ роботодавця, що організовує роботу з безпеки та здоров’я працівників; або юридична особа чи фізична особа-підприємець, що у встановленому законодавством порядку надають послуги у сфері безпеки та здоров’я працівників».