Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
11.01.2022
Затверджено: Наказ Держстату від 25.06.2021 № 170

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

  Безкоштовний сервіс  для електронного  звітування "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua

 

 

Звіт про умови праці, пільги та компенсації

за роботу зі шкідливими умовами праці

за 20____  рік

 

 

Подають:

Термін подання

 

№ 1-ПВ (умови праці)

(один раз на два роки)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

 25 червня 2021 р.  № 170

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

 

– територіальному органу Держстату

 

не пізніше

28 лютого

 

 

Респондент:

Найменування:  _______________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________________________

                                                 (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок,

_____________________________________________________________________________________________

                                         площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Територіальна громада: ________________________________________________________________________

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): __________________

_____________________________________________________________________________________________

                    (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок,

_____________________________________________________________________________________________

                                    площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Територіальна громада: ________________________________________________________________________

 

 

Код території відповідно до:

Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад (КАТОТТГ)

 

Класифікатора об’єктів адміністративно- територіального устрою України (КОАТУУ)

 

U

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

або

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді)

 

Інформація щодо відсутності даних

У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку – V 

жд

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних:

Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається 

Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення

Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва         

Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники/карантинні обмеження

Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці

Відсутнє явище, яке спостерігається

 


про

про
 

про

про

про

про

 

 

Розділ I. Умови праці працівників

на 31 грудня 20___ року

                                                                                                                                                             (осіб)

 

Код рядка

Облікова кількість штатних працівників

Облікова кількість

штатних працівників-

жінок

(гр.2 ≤ гр.1)

А

Б

1

2

Усього (незалежно від умов праці)

10010

 

 

у тому числі працюють на роботах зі шкідливими умовами праці

(з рядка 10010)

10020

 

 

з них в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими факторами
    (з рядка 10020):

мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання)

10030

 

 

барометричний тиск

10040

 

 

неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання

10050

 

 

іонізуючі випромінювання

10060

 

 

виробничий шум, ультразвук, інфразвук

10070

 

 

вібрація (локальна, загальна)

10080

 

 

освітлення

10090

 

 

іонізація повітря

10100

 

 

хімічні фактори

10110

 

 

біологічні фактори

10120

 

 

важкість праці

10130

 

 

напруженість праці

10140

 

 

З рядка 10020 – працівники молодше 18 років

10150

 

 

З рядка 10010:

 

 

 

зайняті постійно у три- та чотиризмінному режимі

10160

 

 

працівники служби охорони праці

10170

 

 

 

Довідково: рік останньої атестації робочих місць  (код 10180)

 

 

 

 

Розділ II. Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці

на 31 грудня 20___ року

(осіб)

Види пільг та компенсацій

Код рядка

Облікова кількість штатних працівників,

які мають

право на пільги та компенсації

Облікова кількість штатних працівників-жінок, які мають право

на пільги та компенсації

(гр.2 ≤ гр.1)

А

Б

1

2

За роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць (з рядка 10020):

додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

11010

 

 

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад тривалість, визначену Списком) (з рядка 11010)

11020

 

 

скорочений робочий тиждень згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

11030

 

 

доплати за умови праці

11040

 

 

отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів

11050

 

 

отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування

(за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці)

11060

 

 

За особливий характер праці (з рядка 10010) :

додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

11070

 

 

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад тривалість, визначену Списком) (з рядка 11070)

11080

 

 

Пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення":

за Списком № 1 (з рядка 10020)

11090

 

 

за Списком № 2 (з рядка 10020)

11100

 

 

інші пенсії за віком на пільгових умовах (з рядка 10010)

11110

 

 

за вислугу років (з рядка 10010)

11120

 

 

призначену самим підприємством (організацією) (з рядка 10010)

11130

 

 

Будь-який вид пільг, компенсацій із зазначених у рядках 11010–11130

 (з рядка 10010)

11140

 

 

 

 

 

____________________________________________                    _____________________________________________      

Місце підпису керівника  (власника) або особи,                            (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                                                    

 

 

телефон: __________________________                    електронна пошта: ________________________________