Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
Зразок заповнення
31.01.2024

товариствО з обмеженою відповідальністю

«ХХХХХХХХХХХХ»

пров. ХХХХХХХХХХХХ, будинок ХХХХ, корпус ХХ, офіс 5, м. Київ 03039

код ЄДРПОУ ХХХХХХХХХХХ

 

 

НАКАЗ

 

___________

(дата документа)

м. Київ

№ _________

 

Про порядок зберігання посвідчень

з перевірки знань з питань охорони праці

 

На підставі пункту 3.13 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, з метою збереження посвідчень з перевірки знань з питань охорони праці,-

 

         НАКАЗУЮ:

 

  1. Дозволити працівникам професій (посад), визначених додатком 1, зберігати свої посвідчення з перевірки знань з питань охорони праці

у інженера з охорони праці

 

 

 

 

(ПРІЗВИЩЕ Ім’я По-батькові)

         

 

2. Інженеру з охорони праці

 

(ПРІЗВИЩЕ Ім’я По-батькові)

вести облік посвідчень з перевірки знань з питань охорони праці, які знаходяться у нього на зберіганні і у разі необхідності або за вимогою видавати їх на руки працівникам.

3. Ознайомлювати з цим наказом всіх працівників, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор

___________

(підпис)

Ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

З наказом ознайомлені:

___________________   _____________   ____________  _______________________________

     (посада)                     (підпис)         (дата)          ПРІЗВИЩЕ Ім’я По-батькові

 

Додаток 1

до наказу від «___»________202__р.

Перелік

професій (посад), які мають право зберігати свої посвідчення з перевірки знань з питань охорони праці у інженера з охорони праці

№ з/п

Структурний підрозділ

Професія (посада)

1

2

3

 

 

            Інженер з охорони праці ______________ ПРІЗВИЩЕ Ім’я По-батькові

    (підпис)