Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
Примірна
21.05.2021

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

МАШИНІСТА МОСТОВОГО КРАНА

 

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для машиніста мостового крана встановлює вимоги безпеки під час виконання ним посадових обов’язків.

1.2. Інструкція з охорони праці для машиніста мостового крана розроблена на виконання вимог абзацу другого статті 13 Закону України «Про охорону праці», з урахуванням вимог зазначеного Закону та іншого законодавства України про охорону праці та галузевих нормативно-правових актів, у тому числі Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21.

1.3. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.

1.4. Машиніст мостового крана повідомляє безпосереднього керівника про усі ситуації, що можуть загрожувати життю і здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, який стався на виробництві у його присутності, про погіршення стану свого здоров’я, у тому числі про прояв ознак захворювання (отруєння).

1.5. Небезпечними і шкідливими факторами виробництва для працівника можуть бути:

 • підвищені зорові навантаження;
 • рухомі (у тому числі обертові) частини виробничого обладнання та інструменту;
 • підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці;
 • підвищена запиленість та загазованість робочої зони;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;


1.6. Машиніст мостового кранf зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку і виконувати вимоги інструкції з охорони праці.

1.7. У випадках травмування і несправностей в устаткуванні машиніст мостового крана має негайно припинити роботу і повідомити свого безпосереднього керівника та особу, відповідальну за безпечне проведення робіт, про те, що трапилося, надати собі або іншому працівнику першу долікарську допомогу та організувати, за необхідності, транспортування потерпілого до лікувально-профілактичного закладу.

1.8. Працівник зобов’язаний знати та дотримуватися правил особистої гігієни.

1.9. Забороняється зберігати на своєму робочому місці пожежо- та вибухонебезпечні речовини.

1.10. За порушення (невиконання) вимог нормативно-правових актів з охорони праці працівник притягається до дисциплінарної, а у відповідних випадках – матеріальної та кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законодавством.

1.11. Під час роботи працівник проходить: вступні інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, первинні інструктажі – на робочому місці та повторні: з охорони праці – двічі на рік, з пожежної безпеки – щорічно.

1.12. На роботу в якості машиніста мостового крана приймається працівник віком не молодше 18 років, який пройшов спеціальне навчання за фахом, може працювати за станом здоров’я відповідно з медичним висновком лікувально-профілактичного закладу та має посвідчення на право керування краном даного типу.

1.13. Машиніст мостового крану повинен:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;
 • вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків;
 • вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння;
 • знати будову крана, будову і призначення його механізмів та приладів безпеки;
 • володіти навичками, необхідними для керування механізмами крана та догляду за ним;
 • уміти визначати вагу вантажу, що підіймається;
 • знати встановлений порядок обміну сигналами зі стропальниками;
 • знати безпечні способи стропування і зачіплювання вантажів;
 • вміти визначати придатність до роботи канатів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв (стропів, траверс, захватів тощо) і тари;
 • знати правила безпечного переміщення вантажів кранами.


1.14. Працівник повинен пам’ятати, що вантажопідіймальні крани і машини, належать до переліку устатковання підвищеної небезпеки, на застосування якого має бути виробником або постачальником такого устаткування оформлений дозвіл Держпраці.

1.15. Забороняється експлуатувати крани за відсутності виданого Держпраці дозволу.

1.16. Робоче місце машиніста мостового крану та взаємне розташування його елементів мають відповідати характеру роботи, забезпечувати зручне положення водія, його безпечність, можливість виконання робочих маніпуляцій.

1.17. При переміщенні вантажу устаткуванням необхідно використовувати марковані, справні, відповідні вантажопідіймальності змінні вантажозахоплювальні органи і знімні вантажозахоплювальні пристрої, які пройшли технічний огляд і випробування

1.18. Технічний стан всіх видів підіймально-транспортного устаткування, механізмів і тари повинен забезпечувати безпечну роботу з ними і відповідати умовам експлуатації, зазначеним у технічному паспорті підприємства-виробника.

1.19. Не допускаються роботи на вантажопідіймальній машині (кран, перевантажувач кранового типу) за швидкості вітру, що перевищує значення, зазначене в паспорті машини, а також в снігопад, туман, дощ, які знижують видимість у межах робочої зони.

Не допускаються роботи на вантажопідіймальній машині, якщо температура навколишнього повітря нижче значень, зазначених у паспорті машини.

1.20. Знімні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, траверси) до пуску в роботу повинні бути піддані повному технічному огляду та повинні мати бирки, на яких зазначені дата огляду, інвентарний номер пристрою та його максимальна вантажопідіймальність.

1.21. Електроустаткування транспортних засобів із приводом від акумуляторних батарей повинне забезпечувати безвідмовну роботу приладів освітлення, сигналізації та електричних контрольних приладів, а також виключати можливість іскроутворення в проводах і затискачах. Проводи електроустаткування повинні мати неушкоджену ізоляцію.

Акумуляторна батарея повинна бути надійно закріплена і закрита кришкою. Не допускається витікання електроліту з моноблоку батареї.

1.22. Машиністу мостового крана не дозволяється:

 • виконувати самостійно ремонт крана, його механізмів або електроустаткування, огляд і ремонт головних тролеїв і струмознімників, а також заміну запобіжників (плавких вставок);
 • виконувати огляд і очищення крана при ввімкненому рубильнику в кабіні кранівника;
 • вмикати рубильник і керувати механізмами крана під час перебування на його галереї людей, винятки допускаються для слюсарів і електромонтерів під час огляду ними механізмів крана; в цьому випадку кранівник виконує команди лише особи, яка здійснює огляд, і може ввімкнути рубильник і механізми крана за його командою, якщо вона перебуває в зоні видимості кранівника;
 • залишати на настилі галереї або на візку крана інструмент, а також незакріплене устаткування або деталі;
 • скидати будь-що з крана донизу;
 • виходити на кран і сходити з нього під час його руху;
 • виходити на кранові колії, перелазити з одного крана на інший, а також переходити з однієї галереї моста на іншу через візок;
 • здійснювати заклинювання контакторів,  виводити з дії гальма, кінцеві вимикачі, блокуючі контакти і електричний захист.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Залишити в гардеробі вуличний одяг, особисті речі.

2.2. Одягти спеціальний одяг, взуття, одягти засоби індивідуального засобу.

2.3. Ознайомитися зі станом крана за записами у вахтовому журналі, а при прийманні крана, що перебував до цього в роботі, з'ясувати стан крана у кранівника, який здає зміну.

2.4. Оглянути механізми крана, гальма, ходову частину, буферні пристрої і їх кріплення.

Перевірити стан канатів і їх кріплення на барабані, а також укладання канатів у рівчаках блоків і барабанів.

Оглянути гак і його кріплення в обоймі, ланцюги і кільця підвіски вантажопідіймального магніта (на магнітних кранах) та інші змінні вантажозахоплювальні органи.

2.5. Провести зовнішній огляд (не знімаючи кожухи й не розбираючи) електричних апаратів (рубильників, контакторів, контролерів, пускових опорів, гальмових електромагнітів, кінцевих вимикачів, командоконтролерів, магнітних контролерів і кабелів, якщо кран живиться від мережі з допомогою кабеля).

Переконатися у відсутності на крані сторонніх предметів, що можуть впасти вниз під час руху крана.

2.6. Переконатися у відсутності на крані і на кранових коліях ремонтного персоналу або сторонніх осіб.

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Машиніст мостового крана має виконувати тільки ту роботу, з якої пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт, і тільки на тому обладнанні, до експлуатації якого він допущений у відповідності зі своєю професійною підготовкою і кваліфікацією; не допускати до роботи на устаткуванні осіб, які не мають права його експлуатувати.

3.2. Не передоручати свою роботу стороннім особам.

3.3. Під час роботи необхідно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами.

3.4. Необхідно беззастережно дотримуватися вимог інструкції з експлуатації пристроїв, що використовуються у роботі. Забороняється самостійно усувати неполадки в роботі обладнання.

3.5. Машиніст мостового крана повинен дотримуватися правил переміщення в приміщенні і на території, користуватися тільки відведеними для руху проходами та проїздами. Не захаращувати встановлені проходи і проїзди.

3.6. Машиніст мостового крана має дотримуватися режиму праці та відпочинку в залежності від тривалості та виду трудової діяльності (раціональний режим праці та відпочинку передбачає дотримання перерв), зберігати і приймати їжу тільки у встановлених і спеціально обладнаних місцях.

3.7. Машиніст мостового крана має дотримуватися вимог та приписів знаків безпеки, сигнальних кольорів і розмітки; вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків; знати номери телефонів для виклику екстрених служб (пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, аварійної служби газового господарства і т. д.) і термінового інформування безпосереднього і вищого керівників, місце зберігання аптечки, шляхи евакуації людей при надзвичайних ситуаціях.

3.8. Не допускаються до роботи працівники у стані алкогольного, наркотичного чи токсикологічного сп’яніння.

3.9. Машиніст мостового крана повинен підійматися на кран і спускатися з нього лише через посадочний майданчик.

Під час роботи крана працівник повинен стежити за тим, щоб робоче місце під краном було освітлено.

3.10. Перед ввімкненням механізмів крана працівник повинен подати попереджувальний звуковий сигнал. Ця вимога має виконуватися також і тоді, коли в роботі крана була перерва.

Машиніст мостового крана повинен зупинити кран за сигналом «Стій», незалежно від того, ким він подається.

3.11. Перш ніж здійснювати будь-який рух краном, працівник повинен пересвідчитися, що у зоні дії крана відсутні сторонні люди, а його помічник і стажист перебувають у безпечному місці.

Перед виконанням кожної операції, а також при перебуванні людей на шляху руху вантажу машиніст мостового крана повинен подавати попереджувальний звуковий сигнал; якщо люди не відходять з шляху переміщення вантажу, то кранівник зобов’язаний припинити рух.

Ввімкнення механізмів крана машиніст мостового крана повинен виконувати лише за сигналом стропальника; якщо останній подає неправильний сигнал, то працівник не повинен його виконувати; за пошкодження і травми, спричинені краном через неправильну подачу сигналу, несуть відповідальність як кранівник, так і стропальник, який подав неправильний сигнал.

Вантаж, що переміщується краном, дозволяється опускати лише на призначене для цього місце, яке виключає можливість падіння, перевертання або сповзання цього вантажу.

3.12. Машиніст мостового крана повинен опустити вантаж і припинити роботу краном:

 • у випадку поломки або зіпсування крана;
 • у випадку спадання канатів з барабана або блоків, утворення на канатах петель або виявлення пошкоджень канатів;
 • за несправності приладів та пристроїв безпеки;
 • якщо корпуси електроустаткування або металеві конструкції крана знаходяться під напругою;
 • якщо часто спрацьовує струмовий або тепловий захист електродвигунів.


3.13. У разі вимушеної зупинки мостового крана не біля посадочного майданчика і за відсутності вздовж кранової колії прохідної галереї спуск працівника з крана повинен бути організований за його сигналом адміністрацією цеха й здійснюватися у відповідності з порядком, встановленим для даного цеха.

3.14. Машиніст мостового крана може почати роботу на крані після його ремонту лише з дозволу працівника, відповідального за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані. Цей дозвіл повинен бути записаний у вахтовому журналі.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити (зупинити) машини, механізми, устаткування, що застосовувалося в роботі, використовуючи для цього спеціальні кнопки та пристрої.

4.2. Опустити вантаж на землю, зняти стропи й підняти гак у верхнє положення.

4.3. Поставити кран у призначене для стоянки місце, загальмувати його.

4.4. Відключити і замкнути на замок рубильник, що живить гнучкий кабель.

4.5. Оглянути кран, перевірити справність дії механізмів і приладів безпеки, зробити запис у вахтовому журналі про здачу крана і його стані.

4.6. Повідомити керівнику безпосередньо або з використанням встановлених засобів зв’язку про всі недоліки, виявлені під час роботи, що впливають на безпеку праці.

4.7. За змінної роботи здати робоче місце встановленим чином, повідомити змінника про помічені особливості при виконанні робіт.

4.8. Зняти змінний одяг і взуття. Прибрати їх у встановлене для зберігання місце або місце збору для чищення та прання.

4.9. Вимити руки і обличчя водою з милом. За можливості прийняти душ.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійній ситуації слід сповістити про небезпеку оточуючих людей і діяти відповідно до плану ліквідації аварій, зупинити роботу, прийняти міри з попередження травматизму та евакуації людей з небезпечної зони та тварин.

5.2. У разі виникнення спалаху або пожежі, необхідно негайно повідомити про це в пожежну частину та попередити оточуючих людей і вжити заходів для гасіння пожежі.

5.3. У разі травмування або раптового захворювання припинити роботу і звернутися за допомогою до медпрацівника, а в разі його відсутності – надати собі або іншим постраждалим першу долікарську допомогу і повідомити про те, що трапилося безпосередньому керівнику. Далі діяти за його вказівкою.

5.4. У ситуаціях, які загрожують життю та здоров’ю – залишити небезпечну ділянку.

5.5. У разі попадання людини під дію електроструму необхідно негайно зупинити подачу електроструму до кімнати (відключити автомат на розподільному електрощитку чи рубильник).

5.6. Дії у разі ураження електричним струмом:

 • необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а за неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;
 • за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. За такого стану оживлення необхідно починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.


5.7. Дії у разі поранення:

 • для надання першої допомоги у разі поранення необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний перев’язувальний матеріал і зав’язати її бинтом;
 • якщо індивідуального пакету немає, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель розчину йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану.


5.8. Дії у разі переломів, вивихів, ударів, розтягнень:

 • у разі переломів і вивихів кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;
 • у разі передбачуваного перелому черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку;
 • у разі підозри перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути на живіт обличчям донизу, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку;
 • у разі перелому ребер, ознакою якого є біль під час дихання, кашлю, чхання, рухів необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.


5.9. Дії у разі теплових опіків:

 • у разі опіків вогнем, парою, гарячими предметами – ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев’язувати опіки бинтом;
 • у разі опіків першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; у разі опіків другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3 %-м марганцевим розчином або 4 %-м розчином таніну;
 • у разі опіків третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.


5.10. Дії у разі кровотечі:

 • для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев’язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4 хвилин;
 • у разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; за великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

 

 

 

____________________
(посада керівника підрозділу /організації/ - розробника
____________________
(особистий підпис)
____________________
 (прізвище, ініціали)

 

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони
праці підприємства
______________ 
(особистий підпис)
_______________
(прізвище, ініціали)
Юрисконсульт _______________
(особистий підпис)
_______________
(прізвище, ініціали)
Головний інженер _______________
(особистий підпис)
_______________
(прізвище, ініціали)