Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
Зміни законодавства
09.05.2022
У Мінагрополітики зробили важливе уточнення щодо порядку бронювання військовозобов’язаних

З метою організації бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, населення в умовах правового режиму воєнного стану, у Мінагрополітики просять підприємства та організації врахувати таке.

У преамбулі до постанови КМУ від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» (із змінами) зазначено, що нормативно-правовий акт Уряду прийнято відповідно до ст.ст 12 та 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (далі – Закон).

У статті 25 Закону встановлено, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Це стосується, зокрема, і відповідних сфер управління та галузей агропромислового сектору національної економіки щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду.

Важливо

Тобто до Пропозицій необхідно включати військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях (далі – підприємства), які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень).

Відповідно до ст. 1 Закону мобілізаційні завдання (замовлення) – окремі вимоги мобілізаційного плану щодо номенклатури, обсягів виробництва необхідної продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також затверджені в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційної підготовки, які доводяться для виконання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. До підприємств, установ і організацій, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), мобілізаційні завдання (замовлення) доводять на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в порядку, передбаченому законодавством.

У разі включення до Пропозицій військовозобов’язаних працівників підприємств необхідно обов’язково додавати належне обґрунтування  щодо виконання таким підприємством,  установою, організацією завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення  з відповідним підтвердженням (дата та номер рішення органу виконавчої влади та місцевого самоврядування про доведення (встановлення) мобілізаційних завдань (замовлень), а також дата та номер укладеного договору щодо їх виконання тощо).

З метою перевірки наявності та стану договорів на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємства, яким вони доведені (встановлені) розпорядженнями обласних (районних) державних адміністрацій та або органами місцевого самоврядування, разом з Пропозиціями щодо бронювання подають копії листів обласних військових адміністрацій  та Київської міської військової адміністрації про їх підтвердження з дотриманням вимог щодо роботи з документами, які містять службову інформацію.

З огляду на зазначене підприємства, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) Міністерством аграрної політики та продовольства України, подають Пропозиції безпосередньо до Мінагрополітики з відповідним обґрунтуванням стосовно дати та номеру листа Мінагрополітики та місцевого органу виконавчої влади, якими доведено (встановлено) мобілізаційні завдання (замовлення), а також дата та номер укладеного договору щодо їх виконання тощо).

Важливо

Пропозиції, у яких немає інформації про доведені (встановлені) мобілізаційні завдання (замовлення) та договори про їх виконання, Мінагрополітики не розглядатиме та повертатиме для приведення у відповідність до вимог.

Готуючи Пропозиції, слід враховувати рішення Головнокомандувача ЗСУ щодо заборони бронювання військовозобов’язаних, які мають зазначені нижче дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності:

Не включати в Пропозиції військовозобов’язаних, які мають такі спеціальності:

  • рядового, сержантського та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;
  • офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

 

Водночас не підлягають бронюванню, у визначеному в постанові КМУ «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» від 03.03.2022 № 194 порядку, військовозобов’язані, які мають посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час, а також призовники та особи, які не перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних.

Важливо

Також не погоджує Міністерство оборони України посади працівників, які не є визначальними для забезпечення сталого функціонування підприємств, галузей і не є дефіцитними на ринку праці та які можуть бути замінені громадянами-невійськовозобов’язаними або які не належать до професій, що забезпечують виробництво продовольства.

Зокрема, це: різноробочий, підсобний робітник, робітник фермерського господарства, робітник з благоустрою, робочий току, робітник з догляду за тваринами, прибиральник територій, прибиральник службових приміщень, сторож, двірник, транспортувальник, вантажник, фахівець з оперативного реагування, менеджер з питань регіонального розвитку, інспектор з охорони, старший охоронець, охоронець, черговий, комірник, помічник комірника, диспетчер, вагар, маляр, штукатур, лицювальник-плиточник, оброблювач птиці, оброблювач риби, оброблювач ковбасних виробів, свинар, зливальник-розливальник, грибовод, кухар, пекар, готувач кормів, годувальник великої рогатої худоби, доглядач великої рогатої худоби, завідувач агромагазином, підприємець, фахівець з методів розширення ринку збуту, помічник друкаря, менеджер з продажів, експерт, керівник сервісу, комплектувальник, юрисконсульт, член наглядової ради, член громадської організації, продавець продовольчих товарів, укладальник-пакувальник молодший програміст, начальник відділу, обліковець, робітник, комплектувальник, консультант, кур’єр, підмінний слюсар, інспектор з кадрів, брокер, виконавець робіт, помічник архіваріуса, фахівець з обліку договорів, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець, діловод, заправник, заготівник основи для мийних засобів тощо.

Важливо

Пропозиції, у яких немає необхідних даних про військові звання та військово-облікові спеціальності військовозобов’язаних, а також неправильно заповнені, з незаповненими рядками чи комірками в таблиці Ехсеl, до яких включені посади, що не є дефіцитними на ринку праці, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України не розглядатимуть та повертатимуть на доопрацювання.

З метою оперативного прийняття рішення Міністерства економіки України щодо бронювання військовозобов’язаних просимо врахувати вимоги Мінекономіки та рекомендації Міністерства оборони України під час подання пропозицій.

Важливо

Усі раніше здійснені заявки на бронювання військовозобов’язаних з винесеними висновками Міністерства економіки України є дійсними!

Варто звернути увагу на те, що керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за включення військовозобов’язаних до Пропозицій та організацію їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

У разі відсутності належного обґрунтування щодо виконання підприємствами мобілізаційних завдань (замовлень) та відповідних договорів на їх виконання у раніше поданих пропозиціях щодо бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану таким підприємствам необхідно повторно подати документи на бронювання військовозобов’язаних за оновленою процедурою.

З метою своєчасного проведення комплексу польових робіт, забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та населення  просимо, у разі потреби, пропозиції надсилати до Мінагрополітики на e-mail: agromobplan2022@gmail.com, зокрема:

  • супровідний лист з обґрунтуванням пропозицій щодо бронювання військовозобов’язаних, зазначенням електронної адреси, контактних номерів телефонів та осіб тощо за орієнтовною формою у форматі pdf;
  • пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних за визначеною формою, що додається, у форматі Excel;
  • ці ж пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних за підписом керівника у форматі pdf;
  • копію договору про виконання підприємством мобілізаційних завдань (замовлень);
  • копію листа обласної військової адміністрації або Київської міської військової адміністрації про підтвердження наявності у підприємства мобілізаційних завдань (замовлень).

Форми документів можна завантажити за посиланням.  

Важливо

Подані підприємствами пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на e-mail: mobagro2022@gmail.com не розглядатимуться.

Звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва, які вже надали пропозиції та отримали витяг з наказу Мінекономіки, інформувати у одноденний термін Мінагрополітики про звільнення військовозобов’язаного (виключення зі списків, переведення на іншу посаду) або ліквідацію суб’єкта господарювання.

 

 

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України