Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
Зміни законодавства
08.06.2024
Огляд змін у законодавстві зі сфери охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту з 01.04.2024 по 31.05.2024

Огляд змін у законодавстві зі сфери охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту з 01.04.2024 по 31.05.2024

з/п

Назва

Характеристика/Суть змін *

Дата набуття чинності

1.

Лист Державної служби України з питань праці «Щодо роз'яснення вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 N 337, в частині розслідування випадків смерті працівників під час виконання ними трудових (посадових) обов'язків і терміну "член сім'ї потерпілого"» № 523/4/4.2-ЗВ-24а від 03.04.2024

 

Уповноважений підрозділ Держпраці розглянув звернення щодо роз'яснення вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві в частині розслідування випадків смерті працівників під час виконання ними трудових (посадових) обов'язків і терміну «член сім'ї потерпілого», та надав відповідні роз’яснення.

 

 

03.04.2024

2.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, та надсилання до Державного центру зайнятості інформації про таких осіб» № 172-Н від 10.04.2024

 

Затверджено Порядок визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, та надсилання до Державного центру зайнятості інформації про таких осіб (додається). Визначено механізм визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, форма та порядок надсилання інформації про таких осіб Державному центру зайнятості

 

10.05.2024

3.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж» № 251 від 18.04.2024

 

Затверджено:

  1. Зміни до Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2018 № 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2018 за № 801/32253 (додаються);

  2. Зміни до Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2018 № 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2018 за № 802/32254 (додаються).

10.05.2024

4.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників» № 3680-IX від 25.04.2024

 

Внесено відповідні зміни щодо праці домашніх працівників до таких законодавчих актів України:

1. Кодекс законів про працю України,

зокрема є визначення.

Домашній працівник - це фізична особа, яка виконує домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем.

Домашня праця - це робота, яка виконується для домогосподарства за трудовим договором.

2. Закон України «Про оплату праці», стосується повідомлення працівника про розміри оплати праці.

3. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», стосується добровільної участі домашніх працівників у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

4. Закон України «Про охорону праці»:

  • у частині другій статті 5 слова «про надомну роботу» виключено;
  • статтю 14 доповнено частиною четвертою такого змісту:

«При використанні праці домашніх працівників створення належних, безпечних і здорових умов праці покладається на сторони трудового договору, а роботодавець несе відповідальність за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що надаються працівнику для виконання відповідної роботи. Домашній працівник має право відмовитися від виконання важких робіт, робіт із шкідливими чи небезпечними умовами праці».

5. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», стосується виключень для домашніх працівників, які не беруть добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (пункт 1 статті 11) та фізичних осіб, які використовують працю домашніх працівників (абзац другий пункту 1 статті 14).

6. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»: стосуються добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

7. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зміни також стосуються

добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування).

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу (Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом), який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

Станом на 07.06.2024 не набув чинності

5.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до проведення заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби» № 464 від 26.04.2024

 

Затверджено Порядок залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до проведення заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби (додається).

30.04.2024

6.

Наказ Міністерства енергетики України «Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність» № 176 від 02.05.2024

Визнано такими, що втратили чинність:

  • наказ Міністерства палива та енергетики України від 30.03.2010 № 124 «Про затвердження та надання чинності нормативному документу "Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго"»;
  • наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30.12.2011 № 916 «Про затвердження нормативного документа "Протипожежний захист машзалів електростанцій. Правила проектування та експлуатації протипожежного устаткування"»;
  • наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.08.2015 № 547 «Про затвердження нормативного документа "Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об'єктів і транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України"».    

 

 

02.05.2024

7.

Лист Державної служби України з питань праці «Щодо виконання робіт підвищеної небезпеки» № 726/1.4/10-ЗВ-24а від 03.05.2024

 

Держпраці розглянула запит та надала роз’яснення щодо виконання робіт підвищеної небезпеки (додається).

 

03.05.2024

8.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції» № 539 від 10.05.2024

 

Затверджено Технічний регламент класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції (далі – Технічний регламент)(додається).

Установлено, що:

  • хімічна продукція, яка надавалася на ринку до набрання чинності цією постановою і не відповідає вимогам Технічного регламенту, надається на ринку протягом одного року з дати набрання чинності цією постановою;
  • є виключення для деяких хімічних речовин та для сумішей щодо проводження класифікація небезпечності (вказані).

 

Внесено до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, зміну ( додається).

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вказано привести власні акти у відповідність з цією постановою.

Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування, крім розділу 3 та пунктів 130 – 133 розділу 6 Технічного регламенту, які набирають чинності з 01.01.2025.

Станом на 07.06.2024 не набув чинності

9.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної служби з надзвичайних ситуацій» № 535 від 10.05.2024

 

Уповноважено Державну службу з надзвичайних ситуацій на здійснення функцій національного координатора участі України в Механізмі цивільного захисту Європейського Союзу.

Внесено до пункту 4 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1052, зміни (додаються).           

 

15.05.2024

10.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Державного освітнього стандарту з професії "Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 № 773» № 676 від 14.05.2024

 

Затверджено Державний освітній стандарт з професії «Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту», (не наводиться).

Установлено, що стандарт, зазначений у пункті 1 цього наказу, упроваджується в освітній процес з 01.09.2024.

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 № 773 «Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії "Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту"».        

 

14.05.2024

11.

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 15 травня 2024 року, затверджений наказом Держпраці № 74 від 15.05.2024

Держпраці своїм наказом № 74 від 15.05.2024 затвердила новий Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 15.05.2024.

 

 

15.05.2024

12.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» № 599 від 24.05.2024

 

Внесено зміну до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №  337 (далі – Порядок розслідування), – виключено пункт 126. Тобто Порядок розслідування не містить вимоги надсилати МОЗ щороку до 1 лютого та 1 серпня Картки за формою П-5.

31.05.2024

* – детальніше ознайомитись з документом можна за відповідним посиланням.