Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
01.07.2024
Індивідуальні протиаварійні тренування та розроблення заходів за їх результатами
Волков Сергій Анатолійович,
експерт з охорони праці та енергетики, 15 років досвіду інспекційної роботи

Індивідуальні тренування проводять як заходи з перевірки вміння окремих працівників розпізнавати аварійну ситуацію, приймати рішення та здійснювати необхідні операції з ліквідації аварії.

В індивідуальному тренуванні бере участь також контролююча особа, яка має забезпечувати організацію підготовки засобів навчання, супроводжувати процес тренування, здійснювати його розбір.

Індивідуальні тренування повинні організовуватись позачергово у таких випадках:

 • з працівниками, які вперше допускаються до самостійної оперативної роботи на конкретному робочому місці після закінчення дублювання;
 • за рішенням комісії з перевірки знань як частина програми з перевірки знань;
 • після помилок, допущених під час виконання робіт, пов'язаних з відключенням і включенням агрегатів, комутаційної апаратури, при взаємодії з підсистемами АСУ ТП тощо;
 • після аварій, які сталися під час пуску, зупинки устаткування або відмови в роботі устаткування в нормальних режимах;
 • у разі незадовільних оцінок у груповому тренуванні;
 • після перерви в роботі, пов'язаної з відпусткою, хворобою тощо, більше трьох місяців.


Під час проведення індивідуального тренування, пов’язаного із закінченням дублювання, перевіркою знань або довготривалою перервою в роботі, тему тренування вибирає особа, яка контролює, довільно (бажано із затвердженого переліку тем).

Якщо індивідуальне тренування пов’язане з конкретними помилками, допущеними учасником у груповому тренуванні або після аварії, то вибір теми тренування має бути пов’язаний із цими помилками або характером аварії.

Індивідуальні тренування проводять за тими самими методами, що й групові.

Коментар експерта

Найкращим є проведення індивідуальних тренувань із використанням технічних засобів навчання — тренажерів і автоматизованих навчальних систем на базі комп’ютерів.

Вимоги до організації, підготовки, проведення та опрацювання результатів індивідуальних тренувань за схемами і на робочих місцях мають відповідати вимогам до групових тренувань.

Під час підготовки до тренування контролююча особа повинна:

 • організувати перевірку та включення в роботу технічного засобу, за допомогою якого будуть проводити тренування;
 • обрати тему тренування, підготувати план тренування з урахуванням необхідних збуджень, відмов і відхилень, які будуть імітуватися, намітити послідовність або час внесення відповідних змін;
 • випробувати органи управління процесом тренування, систему автоматизованого оцінювання і документування;
 • підготувати усні запитання до учасника, які може бути використано для відвернення його уваги з метою інтенсифікації інформаційного навантаження, спрогнозувати вірогідні помилки та адекватні управлінські дії;
 • установити початковий режим тренування.


Розбір тренування має проводитись контролюючою особою разом з учасником з аналізом його дій відповідно до необхідних документів.

Оцінка дій учасника встановлюється контролюючою особою з урахуванням тих самих критеріїв, як і для групових тренувань.

Виявлені під час розбору тренування зауваження та пропозиції стосовно надійності роботи устаткування, безпеки праці та організації проведення тренувань потрібно заносити до журналу обліку протиаварійних тренувань (або до протоколу протиаварійного тренування) і доводити до відома керівників суб'єкта господарювання та підрозділів.

Важливо

Керівники суб'єкта господарювання та підрозділів повинні розглянути всі виявлені під час розбору тренування зауваження та пропозиції і вжити заходів щодо їх реалізації, а також відобразити вжиті заходи у розпорядчому документі зі вказівкою строків виконання та відповідальних осіб.

Програма тренування та журнал обліку протиаварійних тренувань після тренування передаються на робоче місце особи, яка відповідала за ліквідацію умовної аварії, для подальшого ознайомлення з цими документами учасника тренування.

Усі пропозиції учасників щодо проведеного тренування повинні повідомлятись керівнику тренування.

З програмами тренування та помилками, що були допущені під час тренування, потрібно ознайомлювати відповідний оперативний персонал після їх проведення.