Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
04.03.2024
Роботи підвищеної небезпеки: отримання дозвільних документів з урахуванням останніх змін
Волков Сергій Анатолійович,
експерт з охорони праці та енергетики, 15 років досвіду інспекційної роботи

Порядок організації проведення робіт підвищеної небезпеки врегульований вимогами статті 21 Закону України «Про охорону праці», а саме встановлено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Важливо

Протягом останніх років перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу, та відповідно і перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які експлуатуються на підставі дозволу, зазнавали значних змін – від суттєвого його скорочення до розширення.

На сьогодні це 30 видів робіт та 10 типів машин, механізмів та устатковання.

Оформлення дозволу необхідне для таких видів робіт підвищеної небезпеки:

1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11.07.2002 № 956.
2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.
3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.
4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.
5. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
6. Виробництво піротехнічних виробів.
7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).
8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
9. Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти.
10. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
12. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.
13. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.
14. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.
15. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях.
16. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
17. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних.
18. Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття.
19. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.
20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
21. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.
22. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.
23. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.
24. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.
25. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі.
26. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.
27. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.
28. Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи.
29. Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.
30. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.

 

Важливо

На період дії воєнного стану (до дня припинення або скасування воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування) види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7 – 9, 11 – 21, 23 – 27, 29 і 30, можуть виконуватись на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Також необхідно оформити дозвіл на експлуатацію або застосування таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

2. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.

3. Машини, механізми, устатковання (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу.

4. Технологічне устатковання магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості.

5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

 

6. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм, теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

7. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників.

8. Устатковання напругою понад 1000 В.

9. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).

10. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

 

Важливо

На період дії воєнного стану (до дня припинення або скасування воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 2 – 9 групи експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально- технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

 

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок видачі дозволів).

Форма дозволу наведена у додатку 1 до Порядку видачі дозволів.

Довідка

Дозвіл видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця. Дія дозволу поширюється на всю територію України.

 

Дозвіл за формою згідно з додатком 1 до Порядку видачі дозволів видається:

 • роботодавцеві – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку видів робіт підвищеної небезпеки, або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.02.2021 № 77;
 • виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.02.2021 № 77, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами.

 

Отримання дозволу

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається територіальним органом Державної служби України з питань праці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Дозвіл видається на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління Держпраці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Довідка

Експертні організації – експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Висновок експертизи — документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу.

Розмір плати за проведення експертизи визначається експертними організаціями відповідно до Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 № 1251.

Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки затверджені наказом Міністерства економіки України від 06.01.2022 № 34-22.

 

Експертна організація повинна:

 • мати статус юридичної особи та матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання своїх завдань;
 • бути акредитованою Національним агентством з акредитації України як орган з інспектування;
 • не бути пов’язаною з проєктуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, на яке видається висновок експертизи;
 • провадити діяльність з експертизи в межах сфери акредитації із забезпеченням технічної компетентності, не піддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, що можуть впливати на її судження або результати її діяльності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності;
 • забезпечити незалежність оплати праці керівника експертної організації, його заступників та експертів технічних з промислової безпеки від кількості проведених експертиз чи їх результатів;
 • здійснювати свою діяльність з урахуванням галузі діяльності суб’єкта господарювання, що замовляє роботи, його структури, технології виробництва;
 • мати достатню кількість компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань (не менше двох експертів технічних з промислової безпеки з кожного напряму діяльності заявника).

 

Експертна організація має забезпечити:

 • декларування відповідності власної матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері охорони праці та безпеки промислового виробництва в установленому законодавством порядку;
 • відповідність власних приміщень для проведення експертизи вимогам законодавства про охорону праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним та державним будівельним нормам;
 • наявність опису процедур, згідно з якими проводиться експертиза, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур;
 • застосування відповідних правил, методик, настанов та процедур для виконання всіх завдань, які виконує експертна організація;
 • побудовану та впроваджену систему управління охороною праці, яка має передбачати підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, економічних, технічних, профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у процесі проведення експертизи;
 • ведення окремого діловодства з реєстрації та зберігання заявок на проведення експертизи і матеріалів за результатами її проведення;
 • систему контролю за правильністю оформлення висновків експертизи за результатами її проведення;
 • облік та розгляд претензій, спірних питань;
 • утворення (ведення) архіву висновків експертизи та звітів за результатами експертизи, на підставі яких видано висновок про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки;
 • надання в електронній формі до Держпраці:
  • інформації про дату реєстрації та номер атестата про акредитацію, протягом 10 днів після реєстрації атестата про акредитацію;
  • відомостей про експертів технічних з промислової безпеки, які проводять експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки, відповідно до додатку до цих Вимог, протягом 10 днів після реєстрації атестата про акредитацію;
  • примірника затвердженого висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки, не пізніше наступного робочого дня від дати його затвердження.

 

Експертна організація зобов’язана мати:

 • перелік робіт підвищеної небезпеки, зазначених у групі А додатку 2 до Порядку видачі дозволів, та перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у групі А Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77, експертизу яких вона має намір виконувати;
 • установчі документи;
 • фахівців, які мають підтверджену в установленому порядку кваліфікацію у визначеній сфері і на умовах трудового договору безпосередньо проводять експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки. Відомості про експертів технічних з промислової безпеки;
 • комплект документів, необхідних для проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки. Комплект документів може зберігатися в паперовій або електронній формі;
 • досвід здійснення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці;
 • накази про призначення відповідальних осіб;
 • порядок обліку, зберігання результатів проведених експертиз, затверджений експертною організацією.

 

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки також видається виробнику або постачальнику до прийняття зобов'язань на постачання, а також і безпосередньо на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Важливо

Одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

 

Згідно з вимогами Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, Держпраці відповідно до покладених на неї завдань, зокрема здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а також веде їх облік.

Враховуючи зазначене, оформлення дозволу на експлуатацію технологічних транспортних засобів не вимагається у разі їх реєстрації відповідно до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8, в територіальних органах Держпраці.

Довідка

Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб – великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у тому числі обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху тільки у поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом (оператором, водієм) і використовується власником для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва.

Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через Портал електронних сервісів Мінекономіки, уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4 до Порядку видачі дозволів, до якої додається:

 • на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки– висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Довідка

Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становить п’ять років. Дозвіл на застосування машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки є безстроковим.

Строк видачі дозволу чи повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову в його видачі, продовження строку його дії становить 10 робочих днів з дня отримання зазначених вище документів.

Вимогами чинного законодавства передбачено право Держпраці відмовити у видачі дозволу у таких випадках:

 • неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог;
 • подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня подання заяви;
 • встановлення згідно з висновком за результатами експертизи невідповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.


Алгоритм дій щодо продовження строку дії дозволу залежить від наявності/відсутності порушень його умов.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця за формою, наведеною у додатку 5 до Порядку видачі дозволів, та оригіналу дозволу.

Важливо

Документи на продовження строку дії дозволу необхідно подати не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення дії дозволу.

Переоформлення дозволу чи повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову в його переоформленні здійснюється територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до Законів України «Про охорону праці» і «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Заява про переоформлення дозволу за формою згідно з додатком 9 та оригінал дозволу подаються через центри надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки продовжується територіальним органом Держпраці.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, для продовження строку дії такого дозволу окрім двох вищезгаданих документів подається також новий позитивний висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Важливо

Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому числі відокремленим підрозділом), повинен повідомити письмово або засобами електронного зв’язку про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосування) з наданням копії дозволу.

 

Анулювання дозволу та відповідальність за його відсутність

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки може бути анульований. Вичерпний перелік підстав для цього перелічено у статті 21 Закону України «Про охорону праці».

Дозвіл може бути анульований у разі:

 • подання заяви роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем;
 • виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 • повторного порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 • виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 • створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.


Про анулювання дозволу роботодавець повідомляється органами Держпраці у письмовій формі із зазначенням підстав щодо анулювання цього дозволу протягом п'яти днів з дня прийняття відповідного рішення. Дія дозволу припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом 10 робочих днів після одержання повідомлення про анулювання дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення. Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу або його дублікат роботодавцеві, виробникові або постачальникові.

Довідка

У разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або постачальник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог Порядку видачі дозволів.

Якщо роботодавець не одержав дозволу, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за поданням Держпраці вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення.

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України. Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації.

 

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися також на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці (далі — Декларація відповідності).

 

Перелік робіт підвищеної небезпеки, які здійснюються на підставі декларації відповідності:

1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.
2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.
3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.
5. Водолазні роботи.
6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.
7. Сейсморозвідка.
8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.
10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.
11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.
12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.
13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.
14. Гранулювання доменного шлаку.
15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.
16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.
17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).
18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.
19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.
20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.
21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.
22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою.
24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.


Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких здійснюються на підставі декларації відповідності:

1. Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, що не зазначені у групі А постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77.
2. Ковальсько-пресове устатковання.
3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.
4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.
6. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8.
7. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки», але менша його граничного значення.
8. Інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).
9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536.
10. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.
11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

 

Форма декларації наведена у додатку 8 до Порядку видачі дозволів.

Декларація подається тим же способом, як і документи на отримання дозволу, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.

Коментар експерта

Порядком видачі дозволів не передбачено подання роботодавцем разом із декларацією інших документів і матеріалів, у тому числі і документів, що підтверджують проведення експертного обстеження машин, механізмів, устаткування щодо відповідності технічного стану вимогам нормативно-технічних документів.

Проте сама форма декларації передбачає, що нею керівник підприємства підтверджує відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Таким чином, відповідальність за достовірність зазначеної в декларації інформації, а також за безпечне проведення в подальшому робіт, відповідність технічного стану та організації експлуатації обладнання підвищеної небезпеки покладається безпосередньо на керівника підприємства. Тому для впевненості керівника підприємства у відповідності технічного стану та організації експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також стану охорони праці та безпеки проведення робіт на підприємстві перед поданням декларації може бути проведено аудит (обстеження) такого обладнання, оцінювання стану охорони праці тощо.

Заборонено

Відмова Держпраці в реєстрації декларації не допускається.

У разі зміни відомостей або виявлення суб’єктом господарювання помилки в поданій декларації суб’єкт господарювання в порядку, встановленому для подання декларації, подає оновлену декларацію протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки.

Посадові особи територіального органу Держпраці протягом п’яти робочих днів з дня отримання оновленої декларації вносять зміни до реєстру.

Підприємство, що має необхідність у проведенні робіт, які наведені у переліку робіт підвищеної небезпеки та на виконання яких необхідно оформити дозвіл або зареєструвати декларацію, може залучити підрядні організації за умови укладення відповідних договорів у порядку, визначеному Господарським кодексом України та/або Цивільним кодексом України.

Коментар експерта

У разі проведення робіт підвищеної небезпеки спеціалізованою організацією за відповідним договором суб’єкту господарювання, який замовив такі роботи, не потрібно реєструвати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці або отримувати дозвіл, оскільки такі роботи ним фактично не здійснюються.

 

Переоформлення дозвільних документів

Документи дозвільного характеру (дозвіл, декларація відповідності) підлягають переоформленню у випадках:

 • зміни найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;
 • зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання.


Підставою для відмови у переоформленні, видачі дубліката дозволу є:

 • подання роботодавцем неповного пакета документів, необхідних для переоформлення, видачі дубліката дозволу згідно із встановленим законодавством вичерпним переліком;
 • виявлення в документах, поданих роботодавцем, недостовірних відомостей;
 • зміна ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зазначеного у дозволі.


Переоформлення, видача дубліката дозволу здійснюються на безоплатній основі.

Кабінетом Міністрів України постановою від 20.12.2022 № 1414 внесено зміни до Порядку видачі дозволів, якою, зокрема зроблено крок на цифровізацію порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та передбачено, що з 1 січня 2023 року підписання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також продовження строку їх дії здійснюється шляхом накладення електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Важливо

Варто також звернути увагу, що норма, яка дозволяла роботодавцю застосовувати машини, механізми, устатковання на підставі завіреної в установленому законодавством порядку копії дозволу, одержаної від виробника або постачальника, у разі коли дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки отримано таким виробником або постачальником до прийняття зобов'язань щодо їх постачання, скасована.

При цьому, передбачено можливість роботодавцю, виробнику або постачальнику подавати заяву на одержання дозволу та декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки.

Також визначено, що переоформлення дозволу чи повідомлення роботодавцю, виробнику або постачальнику про відмову в його переоформленні здійснюється територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця відповідно до Законів України «Про охорону праці» і «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Заява про переоформлення дозволу за формою згідно з додатком 9 до Порядку видачі дозволів та оригінал дозволу подаються через центри надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

Крім того, надана можливість роботодавцю, який отримав дозвіл, повідомити засобами електронного зв’язку територіальний орган Держпраці про намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому числі відокремленим підрозділом) за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання.

Також внесено редакційні уточнення стосовно назв додатків Порядку видачі дозволів, а також пункту 10 Порядку видачі дозволів щодо строку видачі дозволу чи повідомлення роботодавцю, виробнику або постачальнику про відмову в його видачі, продовження строку його дії.