Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім

Хто повинен оформляти наряд-допуск для відряджених працівників на інше підприємство? Посадова особа, де проводяться роботи (електрозварювані), чи посадова особа організації, звідки прибули працівники?

На запитання відповідає
Федоренко Микола Дмитрович,
експерт з питань охорони праці

Під час виконання робіт, де діють небезпечні та шкідливі виробничі чинники, або робіт, пов’язаних із підвищеним виробничим ризиком (наприклад, роботи в охоронних зонах діючих інженерних комунікацій), нормативними документами передбачено вжиття організаційно-технічних заходів безпеки праці. Оформлення спеціального документа у вигляді наряду-допуску є основою для вжиття таких заходів.

Виробничі дільниці, технологічні лінії або окреме обладнання, будівлі, споруди, а також ділянки, розташовані поза межами діючих структурних підрозділів, виділені для виконання на них робіт працівниками підрядної організації, можуть передаватись їй за актом-допуском (у такому разі видачу наряду-допуску відповідно до вимог Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 (НПАОП 27.0-4.03-19), здійснює підрядна організація). Якщо через ділянку, виділену для виконання робіт, проходять діючі струмопроводи, газопроводи, тепловодопроводи, розплавопроводи, кислотопроводи або інші діючі комунікації, а також працюють технологічні вантажопідіймальні крани, залізничний та автомобільний транспорт, об’єкт не може бути передано підрядній організації за актом-допуском (п. 8 розділу І НПАОП 27.0-4.03-19). Проведення працівникам підрядника інструктажу з питань охорони праці на робочому місці, встановлення знаків безпеки, огороджень, ознайомлення з безпечними маршрутами пересування, застосування працівниками індивідуальних засобів захисту і дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, забезпечує керівник робіт підрядника (п. 20  розділу ІІІ  НПАОП 27.0-4.03-19).

Коментар експерта

Ці вимоги стосуються залучення працівників підрядних організацій (зокрема, й відряджених) під час організації робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском в усіх сферах господарювання.

Розглянемо вимоги щодо допуску відряджених працівників до виконання робіт на електроустановках, що належать іншому підприємству (замовнику робіт).

Відповідно до розділу 6.10 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнагляд­охорон­праці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98), під відрядженими працівниками розуміють працівників, які направляються для виконання робіт в діючих електроустановках інших підприємств і не перебувають в їхніх штатах, а також працівники одного і того ж підприємства, які направляються для роботи в діючих електроустановках з одного цеху (структурного підрозділу) в інший, і не перебувають в штаті останнього. Підприємство, що відряджає працівників, повинно у письмовій формі, крім мети відрядження, повідомляти про працівників, які можуть бути призначеними керівниками робіт, наглядачами і членами бригади, а також про працівників, яким може бути надане право видачі нарядів-допусків. Відряджені працівники повинні мати з собою іменні посвідчення про перевірку знань встановленої форми. Перевірка знань провадиться за місцем основної роботи та підприємство, що відряджає працівників, відповідає за відповідність груп з електробезпеки відряджених працівників щодо наданих їм прав. На підприємствах електроенергетичної галузі особи під час першого прибуття на місце відрядження проходять інструктаж з електробезпеки з урахуванням особливостей електроустановок, в яких їм доведеться працювати, а особи, на котрих покладаються обов'язки видавання нарядів-допусків, керівників робіт, наглядачів додатково проходять інструктаж по схемах електропостачання цих установок. Інструктаж оформляється записом у журналі інструктажу з підписами осіб, що інструктуються, і особи, що проводить інструктаж.

Коментар експерта

Тут не йдеться про Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці діючого підприємства, мається на увазі спеціальний (окремий) журнал реєстрації інструктажів працівників підрядних організацій.

Інструктаж відряджених працівників повинен проводити працівник з групою V зі складу адміністративно-технічних працівників або з групою IV зі складу оперативних або оперативно-ремонтних працівників підприємства, на яке вони відряджені. Зміст інструктажу визначається працівником, призначеним відповідальним за електрогосподарство, залежно від характеру і складності роботи, схеми і особливостей електроустановки. Надання відрядженим працівникам права працювати в діючій електроустановці керівниками робіт, наглядачами і членами бригади оформлюється керівництвом експлуатаційного підприємства резолюцією на листі підприємства, що відрядило працівників, або за письмовою вказівкою. Надання права видавати наряди і розпорядження оформлюється письмовою вказівкою керівництва експлуатаційного підприємства. Підприємство, в електроустановках якого провадять роботи відрядженими працівниками, відповідає за виконання заходів безпеки, що забезпечують захист тих, хто працює, від ураження електричним струмом робочої й наведеної напруги. Підготовка робочого місця і допуск до роботи відряджених працівників здійснюється у всіх випадках оперативними працівниками експлуатаційного підприємства.