Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім

Відповідно до пункту 1 розділу 1 глави VII НПАОП 0.00-1.81-18 (Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском), роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен забезпечити утримання обладнання під тиском у справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження у випадках, передбачених законодавством, та ремонту власними силами або шляхом укладання договору з іншим суб’єктом господарювання на виконання зазначених робіт. З цією метою роботодавець зобов’язаний, зокрема:

3) призначити в необхідній кількості обслуговувальний персонал, який пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів (далі – КВП), хімводопідготовки, живильних пристроїв та іншого допоміжного устаткування;

5) визначити певний механізм для персоналу, на який покладено обов’язки з обслуговування обладнання під тиском, згідно з яким йому доручається ведення ретельного спостереження за дорученим устаткуванням шляхом його огляду, перевірки справності арматури, КВП, запобіжних клапанів, засобів сигналізації і захисту, живильних пристроїв.

Для запису результатів огляду і перевірки слід вести змінний журнал. Форма журналу визначається роботодавцем.

Запитання наступне. Чи має право роботодавець для виконання зазначених робіт (згідно з пунктом 1 розділу 1 глави VII НПАОП 0.00-1.81-18) залучати, на підставі договору, не суб’єкта господарювання, а фізичну особу (кваліфікованого фахівця з досвідом та навичками). Зокрема на підставі договору цивільного-правого характеру (далі – договір). При цьому в порядку та на умовах такого договору, фізична особа (фахівець) зобов’язується виконувати за оплату певні роботи/операції для замовника (роботодавця), а саме: один раз на тиждень здійснювати обслуговування автоклавів (обладнання під тиском), шляхом огляду, змащення, протирання корпусу, перевірки клапанів. Із записом результатів робіт у відповідний змінний журнал обладнання, що працює під тиском. Також в договорі зазначено, що фізична особа (фахівець) має право розписуватись в діючих внутрішніх документах та журналах Замовника (роботодавця).

Згідно з вимогами статей 2, 13 Закону України «Про охорону праці» та статей 2, 11, 24, 208, 626, 628 Цивільного кодексу України, враховуючі вищезгаданий випадок, чи буде це вважатись порушенням вимог законодавства про працю України та порушенням НПАОП 0.00-1.81-18.

Для опрацювання відповіді прошу долучити експерта з охорони праці (напрямок НПАОП 0.00-1.81-18), інспектора з праці та юриста.

На запитання відповідає
Ферій Юрій Васильович,
заступник начальника відділу безпеки праці Державної служби з питань праці

Згідно з вимогами статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

Пунктом 6 Порядку видачі дозволів на…

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ