Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
Зразок заповнення
01.10.2021

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор____________________________

       (найменування підприємства)

_____________________________________

                              (ПІБ)

«____» ___________20__р.

                                                                     

 

ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 2022 рік  

 

Зміст роботи

Терміни виконання

Виконавці

Відмітка про виконання  

1

Провести перевірку наявності та за необхідності забезпечувати структурні підрозділи підприємства законодавчими актами та нормативно-технічною документацією з питань охорони праці

Постійно

Інженер з охорони праці

 

2

Розроблення спільно з іншими  підрозділами  підприємства комплексних  заходів  для  досягнення  встановлених  нормативів та…

Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу

КупитиОтримати демо-доступ