Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
Зміни законодавства
11.08.2020
Змінено Порядок реєстрації великотоннажних та інших ТТЗ

23 липня 2020 року вступила в дію Постанова № 617, якою внесені зміни до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.

На зареєстрований (перереєстрований) технологічний транспортний засіб (далі – ТТЗ) територіальний орган Держпраці через центр надання адміністративних послуг видає свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та присвоює номерний знак. Номерні знаки не видаються, а присвоюються, про що робляться відповідні позначки на свідоцтві про реєстрацію.

Змінено перелік документів, які потрібно для проведення реєстраційних дій. Відтак, для реєстрації ТТЗ подаються такі документи:

 1. Заява власника;
 2. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження ТТЗ;
 3. Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01. 2013 р. № 62, та які реєструються вперше;
 4. Акт технічного огляду.

Для реєстрації ТТЗ, який тривалий час (понад п'ять років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.

Для реєстрації ТТЗ, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, зазначеними у пункті 10 цього Порядку, свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу (далі — свідоцтво про реєстрацію) з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності — довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу.

Для перереєстрації технологічного транспортного засобу необхідні:

 1. Заява власника;
 2. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;
 3. Акт технічного огляду ТТЗ.

Для зняття з обліку ТТЗ:

 1. Заява власника;
 2. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;
 3. Акт технічного огляду ТТЗ або акт на списання основних засобів, заява – для фізичних осіб;
 4. Акт ліквідації основних засобів.

У випадку втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органа Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.

 

Джерело: dspif.gov.ua.