Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім

Яким працівникам потрібно проходити стажування для допуску до самостійної роботи?

На запитання відповідає
Острижнюк Оксана Іванівна,
головний державний інспектор управління Держпраці в Івано-Франківській області

Визначення терміна

Стажування – це набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці організації після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.

Дублювання – самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

Основним нормативно-правовим актом, що визначає порядок організації та проведення стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи підвищеної небезпеки, є Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт підвищеної небезпеки у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

Відповідно до пункту 7.1 Типового положення стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників до початку самостійної роботи протягом не менше 215 змін проходять новоприйняті працівники після первинного інструктажу на робочому місці.

Важливо

Пунктом 7.2 Типового положення передбачено, що працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням безаварійної роботи об'єктів підвищеної небезпеки або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (теплові та атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об'єкти, порушення технологічних режимів яких являє загрозу для працівників та навколишнього середовища), до початку самостійної роботи повинні проходити дублювання з обов'язковим проходженням у цей період протиаварійних і протипожежних тренувань відповідно до плану ліквідації аварій.

Порядок стажування працівників підприємства має бути визначений у Положенні про навчання з питань охорони праці, розробленому та затвердженому в організації на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці (п. 3.2 Типового положення).

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування, складають на підставі штатного розпису підприємства, Переліку робіт підвищеної небезпеки, затвердженого на підприємстві, аналізу нормативно-правових актів з охорони праці, що регламентують виконання робіт підвищеної небезпеки.

Коментар експерта

У Переліку доцільно визначити максимальну кількість змін стажування для кожної професії. Згідно з пунктом 7.4 Типового положення Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування, а також тривалість стажування визначає роботодавець відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Відповідно до пункту 7.6 Типового положення стажування проводять за програмами для конкретної професії, які розробляють на підприємстві відповідно до функціональних обов’язків працівника. Програми стажування затверджує роботодавець (керівник структурного підрозділу).

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.

 У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:

  • закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;
  • оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;
  • засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.


Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом (розпорядженням) може бути продовжено на термін не більше двох змін.

Важливо

Якщо працівник не набув необхідних знань і навичок,  то допускати таких працівників до роботи категорично заборонено, оскільки це збільшує ризик виникнення нещасних випадків або аварій на виробництві.