Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
Зміни законодавства
23.11.2021
Дозволи на допуск до роботи без медоглядів під час карантину скасовані – Держпраці

Управління Держпраці у Кіровоградській області надало роз'яснення щодо перевірки проведення медоглядів роботодавцями під час здійснення планових та позапланових заходів державного контролю територіальними органами Держпраці.

Згідно з Додатком 1 до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці» від 27.10.2020 № 216,

а саме:

пунктів 22-25 таблиці  Переліку питань для проведення заходу державного нагляду (контролю)щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці,промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, які поширюються на всіх суб’єктів господарювання,

головні державні інспектори перевіряють наступні питання: 

  • чи забезпечено власником за свої кошти організацію проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;
  • чи організовано за рахунок роботодавця у випадках, визначених законодавством позачерговий медичний огляд працівників;
  • чи відсторонено працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, від роботи;
  • чи забезпечено дотримання вимог Порядку № 246.


Під час перевірок встановлюються факти непроведення медоглядів на підприємствах через карантинні заходи у державі та посилання на постанови Уряду.

З початку встановлення карантину в Україні та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, одним із обмежувальних заходів, які визначені постановами Уряду, було питання прийняття на роботу та виконання роботи працівниками без проходження  медичних оглядів.  На ці підзаконні акти  посилалися роботодавці та медичні заклади під час перевірок територіальними органами Держпраці.

Дозвіл на роботу без проходження періодичних медичних оглядів працівників окремих професій, згідно з яким, на період встановлення карантину та протягом 30 днів після закінчення такого періоду, дозволялося залучення працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам,  передбачався:

Важливо

Отже, на сьогодні такий захід обмежувальних протиепідемічних заходів  не передбачено чинним законодавством.

Звертаємо увагу роботодавців: необхідно активізуватись тим, хто ще не розпочав процес організації медоглядів 2022.

Як і раніше, медогляди проходять працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, що потребують професійного добору, та особи віком до 21 року, відповідно до Порядку № 246.

Джерело: Головне управління Держпраці у Кіровоградській області