Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
20.11.2023
Як розробляти інструкції з охорони праці та що вони мають містити — Держпраці

У Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці нагадали, що для забезпечення функціонування системи управління охороною праці кожен суб'єкт господарювання розробляє і затверджує положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінку працівників на території підприємства, на робочих місцях.

Інструкції містять обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні робіт певного виду або за певною професією. Їх розробляють керуючись нормативно-правовими актами з охорони праці, технологічною документацією підприємства враховуючи конкретні умови виробництва та вимоги безпеки, які викладено в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві.

Після цього роботодавець затверджує інструкції, і вони є обов'язковими для дотримання працівниками.

Інструкції містять тільки обов'язкові вимоги щодо охорони праці. Тож порушення працівником цих вимог розглядається роботодавцем як порушення нормативно-правових актів з охорони праці та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

Інструкції розробляють відповідно до переліку інструкцій, який складає служба охорони праці підприємства разом з керівниками підрозділів, головними спеціалістами. Причому загальне керівництво покладено на роботодавця.

Інструкції з охорони праці мають складатися з розділів:

  • загальні положення;
  • вимоги безпеки перед початком роботи;
  • вимоги безпеки під час роботи;
  • вимоги безпеки після закінчення роботи;
  • вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

 

При введенні в дію інструкцій служба охорони праці реєструє їх у журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві та видає записуючи у відповідному журналі обліку.

Безпосередні керівники видають працівникам примірники інструкцій під час проведення первинного інструктажу. Причому у кожного керівника структурного підрозділу підприємства має бути у наявності комплект примірників інструкцій для працівників усіх професій і для всіх видів робіт.

Важливо

Перегляд інструкцій проводять не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, не рідше ніж один раз на 3 роки.

Джерело: Ліга закон