Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
28.07.2023
Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях
Рожков Анатолій Павлович,
експерт з питань пожежної та техногенної безпеки

Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях класифікуються в залежності від терміну навчання та навчальної складової.

Класифікація програм підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях:

 • загальна підготовка працівників підприємств, установ та організації;
 • спеціальна підготовка працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захист;
 • додаткова підготовка з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки;
 • пожежно-технічний мінімум для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;
 • прискорена підготовка працівників до дій в особливий період.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 592 були внесені зміни до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінет у Міністрів України від 26.06.2013 № 444.

Коментар експерта

Ключовою зміною є те, що «програми проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий), програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та програми спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) затверджуються керівниками підприємств, установ та організацій. Порядок затвердження таких програм, організації та контролю їх виконання визначається МВС».

Навчальна програма визначає зміст і обсяг питань, що вивчаються у процесі проведення інструктажу.

Довідка

Зміст учбового матеріалу згідно з тематикою програми визначається (залежить) від:

 • величини підприємства (об’єкта);
 • складності та рівня пожежної небезпеки технологічних процесів, речовин і матеріалів, що застосовуються та зберігаються;
 • кількості людей тощо у кожному конкретному випадку проведення інструктажів.

Навчання (проведення інструктажів) за програмою проводиться у формі групових або індивідуальних занять. Вибір форм навчання за програмою зумовлюється конкретним змістом занять, складом та рівнем підготовки слухачів (персоналу) та метою.

Навчання за програмою завершується проведенням перевірки знань, результати якої оформлюються відповідним записом у журналі реєстрації інструктажів.

Мета вивчення тем (питань) програми:

 • формування у персоналу (інших категорій працівників) підприємств здатності до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • упровадження рішень щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж;
 • виконання необхідних правил безпеки;
 • підвищення загальних пожежно-технічних знань;
 • навчання порядку прийняття продуктивних рішень у сфері пожежної та техногенної безпеки у межах своєї компетенції, з урахуванням особливостей своїх підприємств (приміщень, робочих місць);
 • отримання знань та навичок щодо користування первинними засобами пожежогасіння та іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

Коментар експерта

Викладання учбових питань (тем) програми здійснюється з урахуванням посадових обов’язків слухачів і галузевих особливостей їхньої професійної діяльності та включають вивчення нормативно-правових документів, що містять вимоги пожежної та техногенної безпеки, та практичних дій для запобігання виникненню НС, пожежі або під час їх виникнення.

Проведення інструктажів

Проведення інструктажів за відповідними програмами повинне відбуватися у спеціально готовлених приміщеннях або в обладнаних аудиторіях та на відкритих площадках (відпрацювання прийомів роботи з вогнегасниками) з використанням сучасних технічних засобів навчання, за наявності натурних зразків первинних засобів пожежогасіння, елементів систем протипожежного захисту тощо.

Довідка

Перед розробкою програм необхідно розуміти результати, які очікуються унаслідок їх реалізації.

Основний зміст програм проведення інструктажів з питань цивільного захисту

Програми інструктажів з питань цивільного захисту повинні передбачати:

 • вивчення основних способів захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, спричинених застосуванням засобів ураження, з урахуванням специфіки виробництва та особливостей конкретних об’єктів;
 • оволодіння відомостями, передбаченими планами реагування на надзвичайні ситуації (інструкціями щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій);
 • набуття практичних умінь щодо користування засобами індивідуального і колективного захисту та сприяння проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації НС;
 • оволодіння первинними навичками з надання домедичної допомоги постраждалим.

 

У процесі проведення інструктажів з питань цивільного захисту осіб, яких приймають на роботу, та працюючих осіб доцільно ознайомити з питаннями, зазначеними у таблиці 1.

Таблиця 1

Питання, з якими ознайомлюють працюючих осіб та робітників, яких приймають на роботу

№ з/п

Найменування питання, що вивчається

Короткий зміст питання

Примітка

1

Надзвичайні ситуації. Їхні види. Сигнали оповщення цивільного захисту

Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій. Характеристика найбільш імовірних надзвичайних ситуацій для об’єкта. Сигнали оповіщення цивільного захисту

 

2

Дії у надзвичайних ситуаціях, імовірних для підприємства

Методи і способи оповіщення персоналу. Дії персоналу щодо аварійної зупинки виробництва. Виведення персоналу з небезпечної зони із зазначенням порядку забезпечення його засобами індивідуального захисту, місць розташування можливих сховищ, шляхів евакуації, що не потрапляють під уплив уражальних чинників, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів

 

3

Правила користування засобами колективного та індивідуального захисту

Загальні поняття про захисні споруди цивільного захисту. Характеристика та види сховищ. Протирадіаційні укриття. Обладнання сховища (протирадіаційного укриття), основні приміщення, системи життєзабезпечення. Формування з обслуговування захисної споруди. Пристосування підземних споруд в інтересах захисту населення. Найпростіші захисні споруди. Правила заповнення та поведінки тих, хто укривається у захисних спорудах. Призначення та комплектуючі відмінності цивільних фільтруючих протигазів, респіраторів, правила користування. Найпростіші засоби захисту органів дихання, порядок їх виготовлення і використання. Ізолюючі засоби захисту шкіри та їх захисні властивості. Промислові засоби захисту шкіри. Пристосування виробничого та побутового одягу для захисту шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту. Індивідуальний перев’язочний пакет. Медичні засоби, що входять до аптечок індивідуальних та їх призначення

Слід провести практичне ознайомлення із засобами індивідуального і колективного захисту, показ місць їх розташування, виконання практичних вправ щодо застосування засобів індивідуального захист

4

Надання домедичної допомоги постраждалим, дотримання протиепідемічних заходів. Порядок проведення дезінфекції

Виявлення небезпечних факторів, що загрожують рятівникові, постраждалим та оточуючим людям на місці події. Проведення первинного огляду постраждалого. Порядок взаємодії з диспетчером системи екстреної медичної допомоги. Алгоритм надання домедичної допомоги. Порядок надання домедичної допомоги при зовнішніх кровотечах. Способи транспортування ураженого. Поняття про дезінфекцію. Способи та порядок проведення дезінфекції. Дезінфікуючі речовини і розчини