Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
12.04.2024
Коли дозволено звільнити працівника через встановлення інвалідності – Держпраці

Сам по собі факт встановлення інвалідності людині не може розглядатися роботодавцем, як підстава для її звільнення з роботи. Стаття 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» № 875 забороняє роботодавцю обмежувати трудові права (зокрема, звільняти зі своєї ініціативи) особи з інвалідністю. Винятки – коли за висновком медико-соціальної експертизи стан здоров'я працівника/ці перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я осіб з інвалідністю.

Таким чином звільнення працівника/ці у разі встановлення йому (їй) інвалідності можливе лише у зазначених вище випадках, вказує Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці.

Після отримання висновку МСЕК про умови і характер праці працівника/ці, якому (якій) встановлено інвалідність, роботодавець зобов'язаний розглянути можливість створення для нього (неї) належних умов праці. При створенні робочого місця для особи з інвалідністю необхідно враховувати особливі потреби людини, а також рекомендації медико-соціальної експертної комісії.

Рішення роботодавця про звільнення працівника/ці у разі встановлення інвалідності буде вважатися правомірним лише тоді, коли йому (їй) за характером діяльності не можливо створити умови праці відповідно до висновку МСЕК, або вирішити питання про переведення на іншу роботу (посаду).

Стаття 19 Закону № 875 встановлює обов'язок роботодавців забезпечити виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю:

  • у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік - для роботодавців, у яких працює понад 25 осіб;
  • у кількості одного робочого місця - для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб.

 

За невиконання нормативу роботодавці згідно зі статтею 20 Закону № 875 мають сплачувати адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі:

  • середньої річної заробітної плати за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте нею – з чисельністю 15 і більше працівників;
  • половини середньої річної заробітної плати – з численністю від 8 до 15 працівників.

 

Посадові особи роботодавця за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 170 до 340 грн відповідно до ч. 2 ст. 188-1 КпАП.

Джерело: Ліга закон